Informace pro akcionáře

07.12.2020 Náhradní termín pro prodej obilí
Přiložený soubor: prodej_obili_prosinec.pdf

19.10.2020 Zrušení řádné valné hromady
Přiložený soubor: zruseni_valne_hromady.pdf

01.10.2020 Informace o prodeji obilí
Přiložený soubor: prodej_obili.pdf

24.09.2020 Zpráva představenstva
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva.pdf

24.09.2020 Zpráva dozorčí rady
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady.pdf

24.09.2020 Zpráva auditora
Přiložený soubor: zprava_auditora.pdf

24.09.2020 Výroční zpráva
Přiložený soubor: vyrocni_zprava.pdf

24.09.2020 Rozvaha
Přiložený soubor: rozvaha.pdf

24.09.2020 Výkaz zisku a ztráty
Přiložený soubor: vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

24.09.2020 Příloha k účetní závěrce
Přiložený soubor: priloha_k_ucetni_zaverce.pdf

24.09.2020 Přehled o změnách kapitálu
Přiložený soubor: prehled_o_zmenach_kapitalu.pdf

24.09.2020 Přehled o peněžních tocích
Přiložený soubor: prehled_o_peneznich_tocich.pdf

24.09.2020 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: dopis_akcionarum.pdf

24.09.2020 Pozvánka na VH
Přiložený soubor: pozvanka_na_vh.pdf

16.04.2019 Zpráva představenstva
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva_2018.pdf

16.04.2019 Zpráva dozorčí rady
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady.pdf

16.04.2019 Zpráva auditora
Přiložený soubor: zprava_auditora_2018.pdf

16.04.2019 Výroční zpráva
Přiložený soubor: vyrocni_zprava_za_rok_2018.pdf

16.04.2019 Výkazy
Přiložený soubor: vykazy_2018.pdf

16.04.2019 Příloha účetní závěrky
Přiložený soubor: priloha_k_ucetni_zaverce_k_31_12_2018.pdf

16.04.2019 Přehled o změnách kapitálu
Přiložený soubor: prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_k_31_12_2018.pdf

16.04.2019 Přehled o peněžních tocích
Přiložený soubor: prehled_o_peneznich_tocichk_31_12_2018.pdf

16.04.2019 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: dopis_akcionarum.pdf

16.04.2019 Pozvánka na valnou hromadu
Přiložený soubor: pozvanka_na_valnou_hromadu_plna_moc.pdf

14.05.2018 Pozvánka na náhradní VH
Přiložený soubor: pozvanka_na_nahradni_vh_8_6_2018.pdf

09.04.2018 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: dopis_akcionarum.pdf

09.04.2018 Přehled o peněžních tocích
Přiložený soubor: prehled_o_peneznich_tocich.pdf

09.04.2018 Přehled o změnách kapitálu
Přiložený soubor: prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu.pdf

09.04.2018 Příloha účetní závěrky
Přiložený soubor: priloha_ucetni_uzaverky.pdf

09.04.2018 Výkazy
Přiložený soubor: vykazy.pdf

09.04.2018 Výroční zpráva 2017
Přiložený soubor: vyrocni_zprava_2017.pdf

09.04.2018 Zpráva auditora
Přiložený soubor: zprava_auditora.pdf

09.04.2018 Zpráva dozorčí rady
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady_2017.pdf

09.04.2018 Zpráva představenstva 2017
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva_2017.pdf

18.04.2017 Příloha účetní uzávěrky 2016
Přiložený soubor: priloha_ucetni_uzaverky_2016.pdf

18.04.2017 Přehledy 2016
Přiložený soubor: prehledy_2016.pdf

18.04.2017 Výkazy 2016
Přiložený soubor: vykazy_2016.pdf

18.04.2017 Zpráva auditora 2016
Přiložený soubor: zprava_auditora_2016.pdf

18.04.2017 Výroční zpráva 2016
Přiložený soubor: vyrocni_zprava_2016.pdf

13.04.2017 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: vh_dopis_akcionarum.docx

13.04.2017 Zpráva dozorčí rady 2016
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady_za_2016.docx

11.04.2017 Pozvánka na valnou hromadu
Přiložený soubor: agro_prestavlky_a_s_pozvanka_na_vh_2017.docx

01.07.2016 Zápis z valné hromady konané 20.5.2016
Přiložený soubor: zapis_z_vh.pdf

15.04.2016 Pozvánka na valnou hromadu 2016
Přiložený soubor: pozvanka_na_vh_20_5_2016.docx

15.04.2016 Zpráva dozorčí rady 2015
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady_za_2015.docx

15.04.2016 Zpráva auditora 2015
Přiložený soubor: zprava_auditora.pdf

15.04.2016 Dopis akcionářům 2015
Přiložený soubor: vh_dopis_wkcionarum.docx

13.04.2015 Pozvánka na valnou hromadu 2015
Přiložený soubor: pozvanka_na_vh_15_5_2015.docx

13.04.2015 Zpráva dozorčí rady 2014
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady.docx

13.04.2015 Zpráva představenstva 2014
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva.docx

12.04.2015 Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Přiložený soubor: vzz.pdf

12.04.2015 Zpráva auditora 2014
Přiložený soubor: zprava_auditora.pdf

12.04.2015 Rozvaha 2014
Přiložený soubor: rozvaha.pdf

12.04.2015 Příloha k účetní závěrce 2014
Přiložený soubor: priloha_zaverky.pdf

12.04.2015 Přehled o peněžních tocích 2014
Přiložený soubor: cashflow.pdf

06.01.2015 Upozornění pro vlastníky půdy
Přiložený soubor: dopis_vlastnikum_digitalizace_2014.docx

26.06.2014 Zápis z valné hromady 2014
Přiložený soubor: zapis_z_valne_hromady.pdf

28.04.2014 Pozvánka na Valnou Hromadu 2014
Přiložený soubor: pozvanka.pdf

28.04.2014 Stanovy
Přiložený soubor: stanovy.pdf

28.04.2014 Příloha k účetní závěrce 2013
Přiložený soubor: priloha.pdf

28.04.2014 Výrok auditora 2013
Přiložený soubor: zpravaauditora.pdf

28.04.2014 Zpráva dozorčí rady 2013
Přiložený soubor: zpravrady.pdf

28.04.2014 Zpráva představenstva 2013
Přiložený soubor: zpravapredstavenstva.pdf

28.04.2014 Výkaz zisku a ztráty za rok 2013
Přiložený soubor: vzz.pdf

28.04.2014 Rozvaha 2013
Přiložený soubor: rozvaha.pdf
© 2014-2021 AGRO PŘESTAVLKY a.s. | agroprest@seznam.cz | webdesign eLoading.cz