Informace pro akcionáře

25.04.2022 Přehled o peněžních tocích
Přiložený soubor: prehled_o_peneznich_tocich.pdf

25.04.2022 Příloha k účetní uzávěrce
Přiložený soubor: priloha_k_ucetni_uzaverce.pdf

25.04.2022 Zpráva dozorčí rady
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady.pdf

25.04.2022 Zpráva představenstva
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva.pdf

25.04.2022 Výroční zpráva
Přiložený soubor: vyrocni_zprava.pdf

25.04.2022 Výkaz zisku a ztráty
Přiložený soubor: vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

25.04.2022 Rozvaha
Přiložený soubor: rozvaha.pdf

25.04.2022 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: dopis_akcionarum.pdf

25.04.2022 Pozvánka na valnou hromadu
Přiložený soubor: pozvanka_na_vh.pdf
© 2014-2022 AGRO PŘESTAVLKY a.s. | agroprest@seznam.cz | webdesign eLoading.cz