Informace pro akcionáře

02.05.2023 Stanovy AGRO Přestavlky a.s.
Přiložený soubor: stanovy_agro_prestavlky_a_s_.pdf

24.04.2023 Rozvaha
Přiložený soubor: rozvaha.pdf

24.04.2023 Výkaz zisku a ztráty
Přiložený soubor: vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

24.04.2023 Zpráva auditora
Přiložený soubor: zprava_auditora.pdf

24.04.2023 Příloha k účetní závěrce
Přiložený soubor: priloha_k_ucetni_zaverce.pdf

24.04.2023 Zpráva dozorčí rady
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady.pdf

24.04.2023 Zpráva představenstva
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva.pdf

24.04.2023 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: dopis_akcionarum.pdf

24.04.2023 Pozvánka na valnou hromadu
Přiložený soubor: pozvanka_na_vh.pdf

23.01.2023 Výměna zdroje tepla- bytový dům Přestavlky u Čerčan čp. 59
Přiložený soubor: propagace.pdf

25.04.2022 Přehled o peněžních tocích
Přiložený soubor: prehled_o_peneznich_tocich.pdf

25.04.2022 Příloha k účetní uzávěrce
Přiložený soubor: priloha_k_ucetni_uzaverce.pdf

25.04.2022 Zpráva dozorčí rady
Přiložený soubor: zprava_dozorci_rady.pdf

25.04.2022 Zpráva představenstva
Přiložený soubor: zprava_predstavenstva.pdf

25.04.2022 Výroční zpráva
Přiložený soubor: vyrocni_zprava.pdf

25.04.2022 Výkaz zisku a ztráty
Přiložený soubor: vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

25.04.2022 Rozvaha
Přiložený soubor: rozvaha.pdf

25.04.2022 Dopis akcionářům
Přiložený soubor: dopis_akcionarum.pdf

25.04.2022 Pozvánka na valnou hromadu
Přiložený soubor: pozvanka_na_vh.pdf
© 2014-2023 AGRO PŘESTAVLKY a.s. | agroprest@seznam.cz | webdesign eLoading.cz