Aktuality

Zrušení prodeje obilí

 

                   Vážení akcionáři společnosti,majitelé pozemků,

 

     

     Vzhledem k současné epidemiologické  situaci jsme nuceni letošní termíny prodeje obilí

ve dnech 29. a 30.10 2020.

 

                                                            ZRUŠIT

 

    Omlouváme se za tento krok, ale jistě pochopíte důvody, které nás k tomu vedly.

 

    

 

V Přestavlkách, 17.října 2020

 

 

                                                                                  ing.Jiří Řehák

                                                                               předseda představenstva

 

 

 

 

 

 


Zrušení řádné valné hromady

                                           Zrušení konání  řádné valné hromady                                                                                               obchodní společnosti                                                                                                                    Agro Přestavlky a.s.     

     se sídlem Přestavlky u Čerčan 59, PSČ 257 23, IČ 25066331

 

která byla svolána, a to na základě příslušných ustanovení zákona   č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, na den 23.10.2020 v 18.00 hodin do Hostince u Lapků v Přestavlkách u Čerčan.

          Důvodem zrušení konání valné hromady jsou nařízená opatření vlády ČR s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Tato zrušení valné hromady je rovněž uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.agroprestavlky.cz.

 

V Přestavlkách u Čerčan dne 13.10.2020

 

                                                          

 

__________________________________________

                                                   předseda představenstva a.s.

 

 

 

 


Prodej obilí 2019

AGRO Přestavlky a.s.,Přestavlky u Čerčan 59, 257 23 Přestavlky

 

  IČO  250 66 331    DIČ  CZ  250 66 331     tel. 317 777 812     E-mail : agroprest@seznam.cz

 

                   Vážení akcionáři společnosti,majitelé pozemků,

 

       jako každým rokem jsme i letos pro Vás připravili nabídku odprodeje našich produktů –již tradičně obilovin a po  zájmu v minulých letech opět i jatečných prasat. Jako každý rok, tak i  letos je možno odebírat tyto produkty proti neuhrazeným nájmům za pozemky.

      Obilí bude vydáváno ve čtvrtek 31.října  a v pátek 1.listopadu 2019 v době od 7,00 do 11,30 hodin a pak od 13,00 do 16,00 hodin v areálu v Přestavlkách u Čerčan. Žádáme o dodržení tohoto termínu – z organizačních důvodů jej nelze individuálně měnit. Obilí je možno vyzvednout bez předchozí objednávky - vydávána bude pšenice, ječmen a oves za cenu 460,- Kč/q včetně DPH. Každý si musí zajistit a donést dostatečné množství zdravých pytlů !!!

 

     Po zkušenosti z minulých let si dovolujeme znovu nabídnout možnost odběru jatečných prasat v Teplýšovicích. Prasata jsou v živé váze 105-125 kg i více a jejich odběr je nutno předem dohodnout s ing.Petrem Pantoflíčkem na tel. 602 331975. Cena bude podle aktuálních cen na jatkách v době odběru-v současné době je na úrovni 40,-Kč/kg včetně DPH.

 

 

 

V Přestavlkách, 8.října 2019

 

 

                                                                                  ing.Jiří Řehák

                                                                               předseda představenstva

 


Prodej obilí 2018

~~AGRO Přestavlky a.s.,Přestavlky u Čerčan 59, 257 23 Přestavlky

  IČO  250 66 331                DIČ  CZ  250 66 331                 tel. 317 777 812             E-mail : agroprest@seznam.cz


                   Vážení akcionáři společnosti,majitelé pozemků,

       jako každým rokem jsme i letos pro Vás připravili nabídku odprodeje našich produktů –již tradičně obilovin a po  zájmu v minulých letech opět i jatečných prasat. Jako každý rok, tak i  letos je možno odebírat tyto produkty proti neuhrazeným nájmům za pozemky.
      Obilí bude vydáváno ve čtvrtek 25.října  a v pátek 26.října 2018 v době od 7,00 do 11,30 hodin a pak od 13,00 do 16,00 hodin v areálu v Přestavlkách u Čerčan. Žádáme o dodržení tohoto termínu – z organizačních důvodů jej nelze individuálně měnit. Obilí je možno vyzvednout bez předchozí objednávky - vydávána bude pšenice, ječmen a oves za cenu 460,- Kč/q včetně DPH. Každý si musí zajistit a donést dostatečné množství zdravých pytlů !!!

     Po zkušenosti z minulých let si dovolujeme znovu nabídnout možnost odběru jatečných prasat v Teplýšovicích. Prasata jsou v živé váze 105-125 kg a jejich odběr je nutno předem dohodnout s ing.Petrem Pantoflíčkem na tel. 602 331975. Cena bude podle aktuálních cen na jatkách v době odběru-v současné době je na úrovni 40,-Kč/kg včetně DPH.
 


V Přestavlkách, 2.října 2018


                                                                                  ing.Jiří Řehák
                                                                               předseda představenstva


Rozbor vody 2014

Rozbor vody - červen 2014

Rozbor vody krácený - září 2014

Rozbor vody krácený - říjen 2014

Rozbor vody - prosinec 2014


Upozornění pro vlastníky půdy

AGRO Přestavlky a.s.,

Přestavlky u Čerčan 59, 257 23 Přestavlky

IČ 250 66 331   DIČ  CZ 250 66 331       tel. 317 777 812     E- mail : agroprest@seznam.cz

Informace pro vlastníky půdy !!!

      V průběhu roku 2014 došlo k tzv. „digitalizaci  katastrálního operátu“ v katastrálních územích Vranov u Čerčan, Vranovská Lhota a Přestavlky u Čerčan - důsledkem těchto změn je v mnohých případech přečíslování parcel, většinou i změna jejich počtu a navíc přiřazení kultury ke každé z nich. Provedením digitalizace je ze zákona každý vlastník nemovitostí povinen podat přiznání k dani z nemovitého majetku a tuto daň také platit za všechny své pozemky, bez ohledu na to zda pozemek někomu pronajímá či nikoli. Pro majitele pozemků v těchto 3 katastrálních územích to znamená povinnost podat příslušné přiznání nejpozději do 31.1.2015 na Finanční úřad v Benešově-a to podle stavu vlastnictví nemovitostí k 1.1. 2015. Samotná daň se bude platit do 31.5. na základě složenky od FÚ, která bude součtem stávající tzv. domovní daně a nově přiznávaných pozemků.

      Pokud je více spolumajitelů nemovitostí,pak se můžete mezi sebou domluvit, že přiznání podá za všechny jen jeden  -a také potom celou daň zaplatí a mezi sebou si to vypořádáte - nebo to udělá každý ze spolumajitelů sám za svůj podíl na nemovitostech. Tam, kde je spolumajitelem s Vámi na pozemcích AGRO Přestavlky a.s. ( konkrétně LV č. 16, 17, 37, 243 v k.ú.Vranov u Čerčan, LV č. 19 v k.ú. Vranovská Lhota a LV č. 15, 143, 190, 438 v k.ú.Přestavlky u Čerčan ), přiznání nepodávejte, udělá to AGRO.

     Vyhláškou č.298/2014 Sb. ze dne 18.12.2014 došlo také ke změně průměrné ceny pozemků ve všech katastrálních územích, podle které se přiznává tato daň, což znamená navýšení i dosud placených daní o cca 20%.Tyto průměrné ceny jsou od 1.1.15 následující :

  Vranov u Čerčan ………..4,97 Kč/m2

  Vranovská Lhota ………..4,93 Kč/m2

  Přestavlky u Čerčan……..5,03 Kč/m2

     Dovolujeme si upozornit, že včasné podání přiznání je věcí každého vlastníka-jakékoli zpoždění je sankcionováno finančním úřadem !

V Přestavlkách,31.prosince 2014

                                        S pozdravem

                                                                                 ing.Jiří Řehák

                                                                             předseda představenstva

 

 

© 2014-2021 AGRO PŘESTAVLKY a.s. | agroprest@seznam.cz | webdesign eLoading.cz