Aktuality

Prodej obilí

Prodej obilí proběhne ve středu a ve čtvrtek 26. a 27.října 2022 v době od 7:00 do 11:30 hod a od 13:00 do 16:00 hod v areálu v Přestavlkách u Čerčan. Žádáme o dodržení těchto termínů - z organizačních důvodů je nelze měnit. Obilí je možno zakoupit bez předchozí objednávky za cenu: pšenice 900,- Kč/q, ječmen 800,- Kč/q a oves 700,- Kč/q. Ceny jsou včetně DPH. Každý si musí donést dostatečné množství zdravých pytlů !!

 

                                


Prodej mléka - mlékomat

Společnost AGRO Přestavlky a.s. zahájila prodej syrového kravského mléka pro maloodběratele.

PRODEJNÍ AUTOMAT na prodej čerstvého mléka je umístěn v areálu kravína v Přestavlkách u Čerčan.

Mléko je vydáváno do vlastních přinesených nádob. Množství lze navolit ručně dle hodnoty vhozených mincí ( automat nevrací). Možná je i platba kartou.

CENA MLÉKA : 20,- Kč za 1 litr


Upozornění pro vlastníky půdy

AGRO Přestavlky a.s.,

Přestavlky u Čerčan 59, 257 23 Přestavlky

IČ 250 66 331   DIČ  CZ 250 66 331       tel. 317 777 812     E- mail : agroprest@seznam.cz

Informace pro vlastníky půdy !!!

      V průběhu roku 2014 došlo k tzv. „digitalizaci  katastrálního operátu“ v katastrálních územích Vranov u Čerčan, Vranovská Lhota a Přestavlky u Čerčan - důsledkem těchto změn je v mnohých případech přečíslování parcel, většinou i změna jejich počtu a navíc přiřazení kultury ke každé z nich. Provedením digitalizace je ze zákona každý vlastník nemovitostí povinen podat přiznání k dani z nemovitého majetku a tuto daň také platit za všechny své pozemky, bez ohledu na to zda pozemek někomu pronajímá či nikoli. Pro majitele pozemků v těchto 3 katastrálních územích to znamená povinnost podat příslušné přiznání nejpozději do 31.1.2015 na Finanční úřad v Benešově-a to podle stavu vlastnictví nemovitostí k 1.1. 2015. Samotná daň se bude platit do 31.5. na základě složenky od FÚ, která bude součtem stávající tzv. domovní daně a nově přiznávaných pozemků.

      Pokud je více spolumajitelů nemovitostí,pak se můžete mezi sebou domluvit, že přiznání podá za všechny jen jeden  -a také potom celou daň zaplatí a mezi sebou si to vypořádáte - nebo to udělá každý ze spolumajitelů sám za svůj podíl na nemovitostech. Tam, kde je spolumajitelem s Vámi na pozemcích AGRO Přestavlky a.s. ( konkrétně LV č. 16, 17, 37, 243 v k.ú.Vranov u Čerčan, LV č. 19 v k.ú. Vranovská Lhota a LV č. 15, 143, 190, 438 v k.ú.Přestavlky u Čerčan ), přiznání nepodávejte, udělá to AGRO.

     Vyhláškou č.298/2014 Sb. ze dne 18.12.2014 došlo také ke změně průměrné ceny pozemků ve všech katastrálních územích, podle které se přiznává tato daň, což znamená navýšení i dosud placených daní o cca 20%.Tyto průměrné ceny jsou od 1.1.15 následující :

  Vranov u Čerčan ………..4,97 Kč/m2

  Vranovská Lhota ………..4,93 Kč/m2

  Přestavlky u Čerčan……..5,03 Kč/m2

     Dovolujeme si upozornit, že včasné podání přiznání je věcí každého vlastníka-jakékoli zpoždění je sankcionováno finančním úřadem !

V Přestavlkách,31.prosince 2014

                                        S pozdravem

                                                                                 ing.Jiří Řehák

                                                                             předseda představenstva

 

 

© 2014-2022 AGRO PŘESTAVLKY a.s. | agroprest@seznam.cz | webdesign eLoading.cz